Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan

eda.erdogan@bilimgurusu.com

Doç. Dr. Nesrin Tan Akbulut

nesrin.akbulut@bilimgurusu.com

Prof. Dr. Elif Eda Erdoğan

eda.erdogan@bilimgurusu.com

Doç. Dr. Nesrin Tan Akbulut

nesrin.akbulut@bilimgurusu.com

1. Uluslar Arası Medyada ve Sanatta Çocuk E-Kitap Projesi

1. ULUSLAR ARASI MEDYADA VE SANATTA ÇOCUK E-KİTAP PROJESİ

Günümüzde kitle iletişim araçlarının tamamında yoğun bir şekilde Çocuk ve çocukluk kavramlarının ( imgesi, olgusu, figürü, aktörü ) kullanıldığını görüyoruz. Peki bu kullanımlar yerinde ve doğru iletişim yöntemleriyle yapılıyor mu ? Hedef kitleye sağlıklı ve başarılı bir şekilde ulaşıyor mu ? Hangi yöntemler ve interdisipliner yaklaşımlardan yararlanılıyor?

Aynı şekilde sanatın her alanında da Çocuk figürleri, resim, motif , hikaye , senaryo, tiyatro oyunu v.b. kullanımlarla karşılaşıyoruz. Peki bu kullanımlar sanatta içeriksel ve biçimsel olarak hangi estetik ve tasarım öğelerine göre yapılıyor? Bu konuda hangi interdisipliner yaklaşımlar kullanılıyor?

Hatta bu tüm yaklaşımlar ve bakış açıları tüm dünyada nasıl uygulanıyor? Uluslar arası Medya ve Sanatta Çocuk E Kitap Projesi tüm bu sorulara cevap bulmak amacıyla planlandı. Dünyanın her yerinden iletişimcilerin ve sanatçıların Çocuk olgusu üzerine çalışmalarını incelemek, hakem kurulu tarafından yayınlanmaya değer bulunanları da Editörlüğümüzde yayınlanacak olan uluslar arası E kitap ‘ta buluşturmak için… Dünyanın gözünden Çocuk olgusu projesi hem çok ilgi çekici hem de keyifli bir çalışma oluyor bizler için…