Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan

eda.erdogan@bilimgurusu.com

Doç. Dr. Nesrin Tan Akbulut

nesrin.akbulut@bilimgurusu.com

Prof. Dr. Elif Eda Erdoğan

eda.erdogan@bilimgurusu.com

Doç. Dr. Nesrin Tan Akbulut

nesrin.akbulut@bilimgurusu.com

Doç. Dr. Nesrin Tan Akbulut

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER

Doç. Dr. Nesrin Tan Akbulut

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

DOĞUM YERİ : BİLECİK

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans Sinema-TV BölümüAnadolu Üniversitesi1984
Y. Lisans Sinema-TV BölümüAnadolu Üniversitesi1987
Doktora Radyo-TV BölümüMarmara Üniversitesi 1994

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları :

Yüksek Lisans  Tezi 

Türk Sinemasında Arabesk (Arabesk Şarkılı Film Anlatısı)

Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Seçil Büker

 

Doktora Tezi 

Televizyon Yayınlarında Soap Operalar

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Ünsal Oskay

Görevler:

Görev Unvanı

 1. Görev Yeri

Yıl

STV Uzman

 Anadolu Üniversitesi AÖF  Eskişehir1985-1993

STV Uzman

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, İzmir

1993-1995

Öğretim Görevlisi Dr.

 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul

1995-1997

Yrd.DoçentDr.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul

1997-1999

Yrd.Doçent Dr.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul

1999-2009

Doçent Dr.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul

2009- DEVAM

Projelerde Yaptığı Görevler :

Radyo Program Yapımı ve Yönetimi (Anadolu Üniversitesi AÖF 1985-1993)

 • “İngilizce”, 4.Sınıf İngilizce Dil Dersi Radyo Programları, Ünite:80-90 .
 • Almanca Saati”, 2.Sınıf Almanca Dil Dersi Radyo Programları, Ünite:1-20 .

Televizyon Programı Yapım Sorumlusu-Proje katılımcısı (Anadolu Üniversitesi AÖF 1987-1993)

 • AÖF Eğitim Programları
 • Ön Lisans ve Lisans Tamamlama Eğitim Programları
 • Turizm Sertifika Programları
 • Almanca Dil Dersi Programları
 • Türkiye” Belgeseli (Türk Tanıtım Arşivi Projesi Kapsamında)
 • “Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.” Tanıtım Filmi
 • Vitra Seramik Reklamı
 • Sezen Aksu Klip

Film Yapımı ve Yönetimi (Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi)

 • “Ege Üniversitesi”, 1994.
 • “Dünden Bugüne Ege Üniversitesi”, 1994.

 Ulusal Yarışma  Organizasyonu

 • Yaşamakat Reklam Tasarımları Yarışması Çevre Bakanlığı ve Akat İşbirliği ile 2009-2010 , Düzenleme Kurulu Başkanı

 jüri üyeliği

 • Kayseri Altın Çınar Film Festivali Jüri Üyeliği, 2016
 • Antalya Film Festivali Televizyon Ödülleri Ön Jüri Üyeliği, 2014
 • Kısa-Ca Film Festivali Jüri Üyeliği (Konya Selçuk Üniversitesi), 2013

Akademik Yükseltme/Atama  Jürilerinde Görev

 • Doğuş Üniversitesi Bora Ataman Yrd. Doç.Atama Jüri Üyeliği
 • İstanbul Üniversitesi Özlem Arda Yrd. Doç.Atama Jüri Üyeliği
 • İstanbul Üniversitesi Ümit Sarı Yrd. Doç.Atama Jüri Üyeliği
 • İstanbul Üniversitesi Mesut Aytekin Yrd. Doç.Atama Jüri Üyeliği
 • İstanbul Üniversitesi Diğdem Sezen Yrd. Doç.Atama Jüri Üyeliği
 • İzmir Üniversitesi Mehmet Emrah Erkan Yrd. Doç.Atama Jüri Üyeliği İstanbul Üniversitesi’ne
 • Yalova Üniversitesi Duygu Talih Yrd. Doç.Atama Jüri Üyeliği
 • Okan Üniversitesi Veli Bozyepe Yrd. Doç.Atama Jüri Üyeliği

Bilim kurulu – AKADEMİK KURUL—YAYIN KURULU Üyeliği

 • 1.Ulusal İletişim Ortamlarında Çevre Etkileşimi Sempozyumu,İstanbul Üniversitesi 2010
 • Uluslar arası Oyun ve Oyuncak Kongresi International Play and Toy Congress Atatürk Üniversitesi 2015
 • Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar,Ed;Mukadder Çakır ,Doğu Kitabevi yay, İstanbul,2014
 • İntermedia İnternational e-journal  ISSN:2149-3669 İstanbul Ticaret Universitesi
 • Sosyal Medya Araştırmaları 1 Sosyalleşen Birey Ed:Ali Büyükarslan ve Ali Murat Kırık ,Çizgi Kitabevi yay,Konya. 2013 ISBN 978-605-5022-05-1
 • Ratem MEYESER Mesleki Yeterlik Sertifika Merkezi Bilim Kurulu üyesi 2012

Bilirkişilik

 • İstanbul 4 No’lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ,Dosya No: 2011/213
 • İstanbul 4 No’lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ,Dosya No: 2011/89
 • İstanbul 4 No’lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Dosya No:2006/117

İdari Görevler

Galatasaray Üniversitesi

 • Üniversite Burs Komisyonu Üyeliği 2009-….Devam

 • Ünivesite Yemek Bursu Komisyonu Üyeliği 2009- Devam

 • Fakülte Dikey Geçiş Komisyonu Üyeliği 2009-2011

 • Fakülte Staj Komisyonu Üyeliği 2011-2015

 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2011-2012

 • Fakülte Kurulu Üyeliği 2009-2011

 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2005-2006

İstanbul Üniversitesi

 • Radyo-TV Ana Bilim Dalı Başkanlığı , İletişim Fakültesi , 1998-1999

Anadolu Üniversitesi

 • Radyo Programcılığı – Tv Yapım Sorumluluğu-Proje Yürütücülüğü ve Yönetmen – Yönetmen Yardımcılığı , Açıköğretim Fakültesi , 1985-1993

Bilimsel   Dergilerde   Hakemlik

Ulusal

 • Arasıra Dergisi
 • İletişim Çalışmaları Dergisi- Yeditepe Üniversitesi
 • A-Jit Akademik Dergi

Uluslar Arası

 • İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
 • İntermedia uluslararası iletişim bilimleri dergisi İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • İ-LET,İŞİM Galatasaray Üniversitesi
 • Sosyal Bilimler Dergisi Ankara Üniversitesi
 • Dogus University Journal- Doğuş Üniversitesi Dergisi

ESERLER

Uzmanlık Alanında Ulusal Kitap 

 • Akbulut,Nesrin Tan, Gizli Kamera ( Uygulamalar, Sorunlar ve Yasal Düzenlemeler), Beta Yayınları, İletişim Dizisi:125,Yayın no:3417 ,İstanbul 2016

 • Akbulut,Nesrin Tan ve Eda Balkaş, Televizyon Reklam Filmi Yapımı (Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları), Beta Yayınları, İletişim Dizisi:39,Yayın No: 1840, İstanbul, 2007.

 • Akbulut,Nesrin Tan ve Eda Balkaş, Adım Adım Reklam Üretimi (Reklam Filmi Prodüksiyonu), Beta Yayınları, İletişim Dizisi:22,Yayın No: 1637, İstanbul, 2006.
 • Akbulut,Nesrin Tan, Simten Gündeş ve Nebahat Akgün Çomak,Sinema Kaynakçası, Der Yayınları, Yayın No:226, İstanbul,1998.

Uzmanlık Alanında  Uluslar arası Kitap  Editörlüğü 

 • Akbulut, Nesrin Tan ve Can Bilgili Broken Grounds 1: Mass Communication and Transformation,Prof.Marin Drinov Academic Publishing House , Sofia, 2012.

Uzmanlık Alanında Ulusal Kitap Editörlüğü 

 • Akbulut,Nesrin Tan ve Eda Balkaş Erdoğan, Medyayı Anlamak, Cinius Yayınları,Ankara, 2017

 • Akbulut,Nesrin Tan ve Eda Balkaş Erdoğan, Medyayı okumak, Cinius Yayınları ,Ankara, 2017
 • Akbulut,Nesrin Tan ve Eda Balkaş Erdoğan, Reklamı Anlamak, Cinius Yayınları, Ankara, 2017
 • Akbulut, Nesrin Tan ve Can Bilgili Kırılan Kalıplar 1: Kitle İletişimi ve Kültürel Dönüşüm , Beta Yayınları, İletişim Dizisi:76, Yayın No: 2360,İstanbul,Aralık 2010.

 • Akbulut, Nesrin Tan ve Can Bilgili Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi , Beta Yayınları, İletişim Dizisi:52, Yayın No: 2127,İstanbul,Nisan 2009.

 • Akbulut,Nesrin Tan ve Can Bilgili Medya Eleştirileri (küreselleşme makinesi medya), Beta Yayınları İletişim Dizisi: 28, Yayın No:1718, İstanbul, 2008.

 • Akbulut,Nesrin Tan ve Can Bilgili Medya Eleştirileri (Gerçeğin Dışındakiler), Beta Yayınları İletişim Dizisi: 28, Yayın No:1718, İstanbul, 2007.

 • Akbulut,Nesrin Tan ve Eda Balkaş, Medya Mercek Altında, Beta Yayınları,İletişim Dizisi:23, Yayın No:1642, İstanbul, 2006.

 • Akbulut,Nesrin Tan, Medya Eleştirileri (Gelişime İlişkin Değerlendirmeler), Beta Yayınları İletişim Dizisi: 17, Yayın No:1614, İstanbul, 2005.

 • Akbulut, Nesrin Tan Eda Balkaş Erdoğan ve Can Bilgili ,”Arasıra”Reklam Yaratıcıları Derneği, Promat Yayıncılık, s;2,İstanbul:2008

 • Akbulut, Nesrin Tan Eda Balkaş Erdoğan ve Can Bilgili ,”Arasıra”Reklam Yaratıcıları Derneği, Promat Yayıncılık, s;3,İstanbul:2009

 • Akbulut, Nesrin Tan Eda Balkaş Erdoğan ve Can Bilgili ,”Arasıra”Reklam Yaratıcıları Derneği, Promat Yayıncılık, s;4,İstanbul:2010

Uzmanlık Alanında Uluslar arası  Kitaba Bölüm 

 • Akbulut, Nesrin Tan – Eda Balkaş Erdoğan “Innovation İn Communication Science With Case Study From Turkeyİnnovation and Education Annual of Constantin Preslavsky University, ,Vol:XIX D, Shumen 2015,s.316
 • Akbulut, Nesrin Tan – Esin Kartopu “Photograph Sharing And Violations On Social Media ( Case Of Turkish Socıal Medya)” Changes in Mass Communiation, Journal of Media Critiques Social Media and Network Society Ed: Can Bilgili ,RichardVickers, v.d. , P-ISSN: 2056-9785 E-ISSN: 2056 9793 doi: 10.17349/jmc1141002014 s.67 ,Special Issue 1 – 2014
 • Akbulut, Nesrin Tan, Television Amplies Mass Culture” Akbulut Nesrin Tan ve Can Bilgili Broken Grounds 1: Mass Communication and Transformation,Prof.Marin Drinov Academic Publishing House , Sofia, 2012, s.13-27

Uzmanlık Alanında Ulusal Kitaba Bölüm 

 • Akbulut, Nesrin Tan “Türk sinemasında Arabeski Anlamak” Medyayı Anlamak Der:Nesrin Tan Akbulut-Eda Balkaş Erdoğan-Mine Artu Mutlugün Cinius yay.Ankara,2017
 • Akbulut, Nesrin Tan –Zeynep Sare Erdoğan“İçecek Sektöründe Sosyal Medya Kullanımı” Medyayı Anlamak Der:Nesrin Tan Akbulut-Eda Balkaş Erdoğan-Mine Artu Mutlugün Cinius yay.Ankara,2017
 • Akbulut, Nesrin Tan Esin Kartopu“Reklamcılıkta Gestalt İlkelerinin Kullanımı: Cep Telefonu Reklamları Örneği “Reklamı Anlamak Der:Nesrin Tan Akbulut-Eda Balkaş Erdoğan-Mine Artu Mutlugün Cinius yay.Ankara,2017
 • Akbulut, Nesrin Tan Eda Balkaş Erdoğan “Televizyon Dizilerinde yer alan Anne Figürünün Cinsiyetçi Söylem Açısından İncelenmesi:Çocuklar duymasın Dizisi Örneği “Medyayı Okumak Der:Nesrin Tan Akbulut-Eda Balkaş Erdoğan-Mine Artu Mutlugün Cinius yay.Ankara,2017
 • Akbulut, Nesrin Tan Eda Balkaş Erdoğan “Televizyon Dizilerinde yer alan Baba Figürünün Türk Aile Yapısı Açısında İncelenmesi:Çocuklar duymasın Dizisi Örneği “ Medyayı Okumak Der:Nesrin Tan Akbulut-Eda Balkaş Erdoğan-Mine Artu Mutlugün Cinius yay.Ankara,2017
 • Akbulut, Nesrin Tan – Eda Balkaş Erdoğan “Van depreminde kuramsal sosyal sorumluluk kampanyaları ve sosyal medya kullanımı üzerine bir durum saptaması: Onurair örneği” Yeni Medya Araştırmaları:1 Derleyen:Mehmet G Genel, Ekin yay, Bursa s.38
 • Akbulut, Nesrin Tan “Televizyon Kitle Kültürünü yaygınlaştırıyor” Akbulut, Nesrin Tan ve Can Bilgili Kırılan Kalıplar 1: Kitle İletişimi ve Kültürel Dönüşüm , Beta Yayınları, İletişim Dizisi:76, Yayın No: 2360,İstanbul,Aralık 2010, s.13-27

 • Akbulut, Nesrin Tan ve Eda Balkaş “Tv Reklamlarında erkek imgesi” Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi , Derleyen:Nesrin Tan Akbulut ve Can Bilgili, Beta Yayınları, İletişim Dizisi:52, Yayın No: 2127,İstanbul, 107-121,Nisan 2009.

 • Akbulut, Nesrin Tan ve Eda Balkaş “Küreselleşme Söylemleri ve Küresel Reklamlar” Küreselleşme Makinesi Medya (Medya Eleştirileri 2008), Derleyen:Nesrin Tan Akbulut ve Can Bilgili, Beta Yayınları, İletişim Dizisi:21, Yayın No:1638,İstanbul, 135-152,2008.

 • Akbulut, Nesrin Tan, “Reklamcıların Evdeki Temsilcisi Çocuklar, Reklamın Çekici Eğlendirici Öğesi Yine Çocuklar” Medyada Olmayanlar (Medya Eleştirileri 2006), Derleyen: Can Bilgili, Beta Yayınları, İletişim Dizisi:21, Yayın No:1638, İstanbul, 267-280,2006.
 • Akbulut, Nesrin Tan ve Esin Kartopu “Yalıtılmış Çocuk” Medyada Olmayanlar (Medya Eleştirileri 2006), Derleyen: Can Bilgili, Beta Yayınları, İletişim Dizisi:21, Yayın No:1638,İstanbul, 135-152,2006.

 • Akbulut, Nesrin Tan ve Eda Balkaş,“Medyada Dil Kullanımı(Türkçemiz Çırpınıyor)” Medyada Olmayanlar (Medya Eleştirileri 2006), Derleyen: Can Bilgili, Beta Yayınları, İletişim Dizisi:21, Yayın No:1638,İstanbul, 369-380 ,2006.

 • Akbulut, Nesrin Tan “Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Dünü-Bugünü” Medya Eleştirileri (Toplumsal Etkiler), Derleyen: Can Bilgili, Beta Yayınları, İletişim Dizisi:18, Yayın No:1615,İstanbul, 273-291,2005.

 • Akbulut, Nesrin Tan ve Esin Kartopu, “İnteraktif oyunlar ve Çocuk” Medya Eleştirileri (Toplumsal Etkiler), Derleyen: Can Bilgili, Beta Yayınları, İletişim Dizisi:18, Yayın No:1615,İstanbul, 157-166, 2005.

 • Akbulut,Nesrin Tan, “Belgesel Gerçekliği Yeniden Kurar” , Belgesel Film Üzerine Yazılar, Nilüfer Pembecioğlu, Babil Yayıncılık,Ankara,84-86, 2005.

 • Akbulut,Nesrin Tan,”Belgesel Film Yapımı Estetik Yaklaşım Gerektirir”, Belgesel Film Üzerine Yazılar, Nilüfer Pembecioğlu, Babil Yayıncılık,Ankara,87-90, 2005.
 • Akbulut,Nesrin Tan: “Yeni Dalgadan Günümüze Fransız Sineması” Galatasaray Dergi Özel Sayı, s. 269. İstanbul Türkiye (Bahar 2000)
 • Akbulut, Nesrin Tan,” Sinemayla Zaman Tünelinde Tam 100 Yıl” 100.Yılında Bir Sinema Klasiği, İstanbul Üniversitesi Basımevi , İstanbul ,7-11 ,1995.
 • Akbulut,Nesrin Tan, “Eğlence Programı Yayımcılığı” 4.Boyut,İstanbul,Yıl:6 , Sayı:18, 24, 20 Nisan 1997.
 • Akbulut,Nesrin Tan, “TV Yayımcılığında İleti” 4.Boyut,İstanbul,Yıl:6 ,Sayı:18, 15, 20 Nisan 1997.
 • Akbulut, Nesrin Tan: “Bir Sinema Ustası Michelangelo Antonioni” Sinema Yazıları, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,Sayı:4,s.48 (1996).
 • Akbulut, Nesrin Tan: “Sinemanın 100.Yılında Dünden Bugüne Türk Sineması”100.Yılında Bir Sinema Klasiği,İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, ,s.1 (1995)
 • Akbulut,Nesrin Tan “Radyodan Televizyona Arkası Yarın; Soap Operalar” 4.Boyut,İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:28 , s.45. 1996

Hakemli     Dergilerde   Yayınlanmış     Makaleler

 • Akbulut Nesrin Tan ve Eda Balkaş Erdoğan“Gençlerde marka bilincinin oluşması süreci ve Televizyon reklamlarının rolü” İletişim Çalışmaları Dergisi, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Güz 2009,S.223-239

 • Akbulut Nesrin Tan ve Eda Balkaş Erdoğan “Yaratıcılık Kriterleri Açısından Ödüllü Reklamların İncelenmesi” Arasıra,,RYD yayınları, sayı 3, s. 196 2009
 • Akbulut Nesrin Tan ve Eda Balkaş Erdoğan “Tv Reklam Türleri” Arasıra, RYD yayınları, sayı 2 s. 128, 2009
 • Akbulut Nesrin TanTelevizyonda KadınKadın Çalışmaları Dergisi, Ocak-Nisan 2006,S.100-105
 • Akbulut, Nesrin Tan “Televizyon Çocukları İletişim Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi Basımevi,İstanbul, 2001,363-367.
 • Akbulut,Nesrin Tan “Çocuklar Televizyondaki Şiddeti Kopyalıyorlar” İletişim Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi Basımevi,İstanbul, 2000,519-524.
 • Akbulut,Nesrin Tan, “Tüket Varol” İletişim, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi V, s.219,1997.
 • Akbulut,Nesrin Tan “Türk Sinemasında Arabesk” Düşünceler,Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,Yıl:9, Sayı:8, 71, 1995.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Akbulut, Nesrin Tan – Eda Balkaş Erdoğan “Sanatta kadın imgesi ve Reklamlardaki yansımaları –Women İmage in art and ıts reflections in the ads” 1. International Thassaloniki Contemporary Art Symposium” “Proceeding book Made by Artist 2016” 03-06-Mart 2016 Thessaloniki/Greece, Isbn 978-605-306-132-8,İstanbul 2016,s.404
 • Akbulut, Nesrin Tan – Eda Balkaş Erdoğan “Sustanability activities in innovation process of turkish GSM opera with its corporate social responsıbılıty projects” Annual of Constantin Preslavsky University, Vol:XIX D, Shumen 2016,s.22
 • Akbulut, Nesrin Tan – Eda Balkaş Erdoğan “TV Dizilerinde yaratılan kadın figürüne yüklenen roller ve iletişim biçimleri açısından değerlendirilmesi” 1.International Visual Arts and Aesthetics Symposium” Yalova Ünv. and Pinelo gallery- Yunanistan Sakız Adası- Cinius yay. 2016 Isbn 978-605-323-846-1, s.453
 • Akbulut, Nesrin Tan – Eda Balkaş Erdoğan “Innovation İn Communication Science With Case Study From Turkeyİnnovation and Education Annual of Constantin Preslavsky University, ,Vol:XIX D, Shumen 2015,s.316
 • Akbulut, Nesrin Tan ve Eda Balkaş, “Duygusal Zeka ve Yaratıcılık” International Symposıum Emotional Intelligence and Communication ‘On The Vision in Professional Life’,Ege University , İzmir,742-750, 2007.
 • Akbulut, Nesrin Tan , Özhan Tingöy ve Esin Kartopu “Çocuk ve E-Öğrenme –Öğretmen Merkezli Eğitimden Öğrenci Merkezli Eğitime Geçiş’’ II.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul Universitesi, İstanbul, 703-710,Şubat 2006.
 • Akbulut Nesrin Tan ve Eda Balkaş, “Management And Organization In Turkish Media” International Strategic Management Conference,Strategic Management from National and Global Perspectives, Çanakkale,661-664, 2005.

 • Akbulut, Nesrin Tan , Eda Balkaş ve Esin Kartopu “An Evaluative Study of Billboards’ Attraction,Perception and Design Criterias’’ III.International Syposium of Interactive Media Design, Yeditepe University, İstanbul, 10-13, 2005.
 • Akbulut, Nesrin Tan “Türkiye’de Gizli Kamera Uygulamaları” Communications in the Millenium:A Dialoque Between Turkish And American Scholars, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları,No:26, 65-78, İstanbul, 2004.
 • Akbulut, Nesrin Tan , Nilüfer Öcel “The Woman Identity and The Popular Turkish Television” Turkey Journal of Communication Symposium: Communication in the 21st Century & Turkish Film Festival and Conference , İstanbul Üniversitesi yay, 4415,107-115, İstanbul, 2003
 • Akbulut, Nesrin Tan Esin kartopuEbeveyn ve Çocuk iletişiminde televizyonun Rolü” 1. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı. İstanbul Üniversitesi, 13-15 Ekim 2003.
 • Akbulut, Nesrin Tan:,Çomak Nebahat.: “Gerçek Ona Bakanın Gözündedir” Belgesel Sinemacılar III. Ulusal Konferansı, Belgesel Sinema Ve Yaratıcılık, 6/3/1999

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Akbulut,Nesrin Tan, “Türk Televizyonunda Kadın Söylemi” Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi , cilt II , 157-162, 2004.

Uzmanlık alanında çeviri 

 • “Televizyon ve Şiddet” Moody Kate, Growing Up on Tv, Time Books, New York, 1980 s.77 , Yıldızhan Yayla’ya Armağan , İstanbul 2003.

Uzmanlık Alanında Ulusal dergiye Bölüm 

 • Akbulut, Nesrin Tan:Kartopu, E.: “Ebeveyn ve Çocuk İletişiminde Televizyonun Rolü” Çoluk Çocuk (Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi); Sayı: 27, İstanbul , Türkiye, (2004).
 • Akbulut,Nesrin ve Esin Kartopu, “Çocuk ve Televizyon” Çoluk Çocuk, Kök Yayıncılık,Sayı: 40, Ankara, 22-23, 2004.

 • Akbulut, Nesrin Tan: “Renoir’ler” Antrakt, Mayıs Sayı:20,s.22. (1997)

Ulusal  Projeler     BAP     

Proje Yöneticiliği 

 • Doç. Dr. Nesrin TAN AKBULUT, Anavatanın Siberalemde Yeniden Üretimi:Diyaspora Web Siteleri 1 Ekim 2008 1 Ekim 2010 Galatasaray Üniversitesi Proje kodu 08.300.006

ATIFLAR

ULUSLAR ARASI ATIFLAR

 • Toktokan Aytaliyeva MEDYA Dünyasında Tekelleşme: Türkiye Örneği Yüksek Lisans Tezibişkek – Kirgızistan-Türkiye Manas Üniversitesisosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek ,2010 Atıf: Akbulut, Nesrin. Medya Eleştirileri, “Medya Sahipliğinde Küresel Ve Yerelgruplar ” İstanbul: Beta Yayınları, 2005
 • Cereci Sedat ‘.Belgesel Filmve Zaman İlişkisi’ Akademik Bakış Dergisi. ISSN-1694-528X İktisat Ve Girişimcilik Üniversitesi Kırgız Türk Sosyal Bilimle Enstitüsü Celalabat Kırgızistan Atıf: Akbulut, Nesrin. Belgesel Film Yapımı Estetik Yaklaşım Gerektirir Belgesel Sinema 2007 S 221-224 İst. Belgesel Sinemacılar Birliği
 • Yelda Özkoçak ,”Turkish Studies International Periodical For the Languages”, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/8 Summer 2014 ,Atıf: T. Nesrin (2006), Televizyonda Kadın, Kadın Çalışmaları Dergisi, Cilt.1, Sayı:1
 • .Aliye Uslu “ 8. Sınıf Öğrencilerinin Televizyon İzleme Sürelerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi” Turkish Studies( 2014) International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 1511-1521. Ankara, Atıf: Akbulut, N. (2001).Televizyon Çocukları, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:11, 363-367.

ULUSal ATIFLAR

 • Faruk Çetin ,“ Bilgi Ekonomisinin İnsanlığa Etkileri” Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies Yıl: 2, Sayı: 2, Mart 2015, s. 150-158 Atıf: Nesrin Tan Akbulut ve Can Bilgili (2009) Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi, Beta Yayınları İletişim Dizisi:52, Nisan 2009.
 • Güven Büyükbaykal “Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkileri”İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 2007 s.31 Atıf: Akbulut, N. (2001).Televizyon Çocukları, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:11, 363-367.
 • Erdem Ayhan,TV Reklamlarının Marka Tutumuna Etkisi, Eğitim yay, 2010 Konya, s.63 “ Tv Reklamlarında Farklı Anlatım Biçimleri..” Atıf: Akbulut,Nesrin Tan ve Eda Balkaş, Adım Adım Reklam Üretimi (Reklam Filmi Prodüksiyonu), Beta Yayınları, İletişim Dizisi:22,Yayın No: 1637, İstanbul, 2006.
 • Vesile Çakır “Yeni İletişim Teknolojilerinin Reklam Üzerine Etkileri” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans tezi, 2013 Atıf; Tan-Akbulut, Nesrin (1997) Tüket, Varol, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 5.bkn. www.sobiad.com
 • Özlem Dede A. Eser Elçın , “ Lise Öğrencilerinin ve Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Alanındaki Yeni Gelişmelerden Haberdar Olmasında Basının Rolü- The Role of Printed Media on Awareness of High School Students and Biology Teachers about the New Developments in the Biology Field “ Education and Science 2008, Cilt 33, Sayı 148 s.113 Atıf Akbulut, Nesrin Tan. (2005). Medya Eleştirileri. Ankara: Beta Yayınları
 • Özdemir Deniz, “Tarih ve Arkeoloji Belgesellerinde Görsel Belge Sorunu ve Popülerleşme Eğilimleri “Yüksek lisans tezi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007Atıf: Tan-Akbulut, Nesrin, 2005, “Belgesel Gerçekligi Yeniden Kurar”,Belgesel Film Üzerine Yazılar, Der. Nilüfer Pembecioglu, Ankara,Babil Yay. s.84-86.
 • Özdemir Nebi, “Türk Hediyeleşme Geleneği Ve Medya “ “Turkish Present Tradition And Media” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2008 Atıf: Tan Akbulut, Nesrin, (1997), “Tüket Varol!”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fak. Dergisi, 219-222.
 • Çelenk Sevilay, Televizyon, Temsil, Kültür: 90’lı Yıllarda Sosyo Kültürel İklim Ve Televizyon İçerikleri, Ütopya Yayınevi 2005 Atıf: Nesrin Tan Akbulut, Tv Yayınlarında soap operalar, Marmara Üniversitesi SBE Doktora tezi, 1994
 • Yalçın Fatih “Rtuk Kararları Çercevesinde Televİzyon Yayınlarında Şiddet “ 2012 Rd- Tv Üst Kurulu Uzmanlık Tezi Atıf: Nesrin Tan Akbulut Medya Eleştirileri 2007, (Gerçeğin Dışındakiler), Beta Yayınları İletişim Dizisi:28,Yay.No:1718, İstanbul, 2007.
 • Taşkıran Nurdan Öncel “Reklâmın Mizahi Çerçevede Ünlü Kişi Aracılığıyla Sunumu:Ürün Nesne İlişkisinde İmaj Aktarımı (Http://Akademikpersonel.Kocaeli. Edu.Tr/Nurdan/Bildiri/Nurdan 08.12.2010_16.51.07bildiri.Pdf )Toruk, İbrahim“Reklâmcılığın Tarihsel Gelisimi ve Reklâm Mecralarının Özellikleri” Medya Eleştirileri Der. Nesrin Tan Akbulut. İstanbul: Beta Yayınları.2005.
 • Güllü Kenan , Mustafa Kacur “ İzleyicilerin Yerel Televizyon Tercihleri ve Demografik Özellikler İtibarı ile Algısal Farklılıkları” Ege Akademik Bakış , Ege Academic Review 10(3) 2010: 1055-1083 Atıf: Akbulut, Nesrin Tan ve Balkaş, E., Adım Adım Reklam Üretimi, İstanbul: Beta Yayıncılık. 2006
 • Çakır, H. “Televizyonun Zararlı Yayınları Karşısında Çocukların Korunmalarına Yönelik Yasal Düzenlemeler” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 2012 – iudergi.comAtıf: Akbulut, Nesrin Tan “Çocuklar Tclevizyondaki Şiddeti Kopyalıyorlar” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2000
 • Seçkin Gülcan “2000 yılında Türkiye’de Gazetecilerin Ekonomik ve Sosyal Statüsü” (http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/makaleler/.pdf) Atıf: Bilgili, Can. Medya Çalışma İlişkilerinde Teşmil İle Toplu Sözleşme Arayışları. Nesrin Tan Akbulut (Der.) Medya Eleştirileri içinde (ss. 57-79). İstanbul: Beta yayınları 2005
 • Tınaz Kudret Basın İlanlarında Görsel İletişim Tasarımı 25 Mart 2010 Atıf: Medya Mercek Altında ,Yeni Durum Komedilerinde Sürdürülebilirlik Problemi Avrupa Yakası Örneği Soap Operalar 2007

Gazete yazısı

 • Akbulut,Nesrin, “Sinema Araştırmayı Gerektirir” Bizim Gazete ,9 Kasım1996,s.8.
 • Akbulut,Nesrin, “Bir Sinema Ustası Michelangelo Antonioni” Kurye, Sayı:3, s.57, 21 Nisan 1996.

Lisansüstü Tez-Proje Yönetimi 

 • Özge Bağdatlıoğlu – Dram Sanatının Yerli Dizilerde İşlenişi
 • Rabia Yılmaz Bıçakçı – Popüler Kültürde Dini Kimliklerin İnşası
 • Gamze Köseoğlu – Küreselleşmenin Güçlendirdiği Bilgi Olanağında İnternet Ve Demokrasi Çerçevesinde Eğitim
 • Elif Akmehmet – Kia İle Türkçeye Girmiş Yabancı Sözcükler Ve Etkileri
 • Öykü Rahşan Serter – Postmodern Din- Şöhret
 • Kerem Kıncı – Tv İzleme Ölçümleri Ve Tv Ölçümler Hakkındaki Bazı Eleştiriler
 • Burç Bere – Günümüzde Otc İlaç Pazarında Türkiye,ABD Ve Avrupa Ülkelerindeki Tutundurma Faaliyetleri Ve Türkiye’de Uygulanabilecek Olası Tutundurma Faaliyetleri
 • Zeynep Sare Doğan – Reklam Ve Pazarlama Faaliyetleri Açısından Sınırlandırılan Tütün Ürünleri Ve Alkollü İçecek Sektörlerinin Reklam Ve Pazarlama Uygulamaları İçin Alternatif Mecra Olarak Yeni Bir Sosyal Ağ
 • Melis Bayman – İzdivaç Programlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Pekiştirilmesi (Esra Erol’da Evlen Benimle-Su Gibi_Zuhal Topal’la İzdivaç)
 • Lisya Eskinazi – Yeni Bir İletişim Aracı Olarak İnternet Ve Çocuk-İnternet Çocuk İletişiminde Ailenin Rolü(Atlı Karınca Çocuk Sitesinin İncelenmesi
 • Pınar Sevil – İdeoloji Ve Sinema
 • Serli Talia Kalpakçıoğlu – Televizyon Ve Tüketim Kültürü

Üniversitelerde ve Diğer Kuruluşlarda Görev

 • Doğuş Üniversitesi – Multimedya dersi
 • Okan Üniversitesi Konuk Öğretim Üyeliği
 • Yeditepe Üniversitesi Konuk Öğretim Üyeliği
 • Ticaret üniversitesi Konuk Öğretim Üyeliği

BASINDA ROPÖRTAJ

 • Türkish Time Dergisi, Çocuk Ve Marka Üzerine Haziran 2006
 • Marketing Türkiye, Adım Adım Reklam Üretimi Üzerine, Nisan 2006
 • Kanal B Çocuk Ve Marka Bilinci 23 Nisan 2006 Saat 19:30